वडा कार्यालयमा पाइने सुविधाहरु | सक्दो सेयर गर्नुहोला

0
331

नयाँ संरचनाअनुसार वडा कार्यालयमा निम्न काम हरु हुनेछन , यसले गर्दा अब हामी सानो तिनो कामकोलागि सदरमुकाम धाइराख्नुपर्दैन । थाहा पाइराख्नुहोस के के काम तपाई हाम्रो नजिकैको वडा कार्यालयमै हुन्छन् ।

Advertisement

Advertise here for Free!

Email your Ad[728px X 90px] to [email protected] Guaranteed Satisfaction!

निम्न उल्लेखित सुविधा हरु स्थानिय वडा कार्यालयमा उपलब्ध छन् :

१) नाता प्रमाणित,

२) नागरिकता र प्रतिलिपी सिफारिस,

३) घर बहाल कर शिफारिस,

४) मोहि लगत कत्ता शिफारिस,

५) घर जग्गा कर,

६) जन्ममिति प्रमाणित,

७) व्यापार व्यवसाय खोलेको बन्द गरेको,

८) मिलापत्र,

९) विवाहित अविवाहित,

१०) निशुल्क उपचार सिफारिस,

११) अङ्ग्रेजी भाषामा सिफारिस,

१२) घर जग्गा प्रमाणित,

१३) व्यक्तिगत प्रमाणित,

१४) घरपुर्जा प्रमाणित,

१५) पुर्जा हराएमा प्रमाणित,

१६) कित्ताकाट सिफारिस,

१७) नामथर जन्म मिति संशोधन,

१८) मृत्युु दर्ता, हकदार नामसारी,

१९) उद्योग नामसारी, ठाँउसारी,

२०) पूर्व प्रथामिक विद्यालय खोल्ने सिफारिस,

२१) जग्गा ,धितो मुल्यांकन,

२२) विद्यालयको कक्षा थप्ने,

२३) पोषण सम्बन्धि,

२४) वैवाहित अङृकृत सिफारिस,

२५) गरिब, बिप्पन प्रमाणिात,

२६) विद्यालय ठाँउसारी,

२७) धारा , विद्युत, ढल जडान,

२८) अन्य विविध

Services at Local Ward Office, Nepal

Galkot Municipality, Baglung, News, Khabar, Information , Tourism

Advertise for free!

Advertise here for Free!

Email your Ad[728px X 90px] to [email protected] Guaranteed Satisfaction!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.